Oprichting afdeling specialisten NVGzP

29-04-2015

Tijdens het zevende jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen op 10 april jl. hebben zo’n 40 NVGzP-leden met elkaar gesproken over een op te richten afdeling specialisten van de NVGzP. Doel van de op te richten afdeling is om tot een gerichter beleid en activiteitenprogramma voor specialisten te komen.

De oprichting voor een eigen afdeling voor specialisten is een van de onderdelen van de wijziging van de verenigingstructuur van de NVGzP. Doel is op specialisten een duidelijker eigen plaats te geven binnen de vereniging.

Op 10 april werd van gedachten gewisseld over de manier waarop de afdeling specialisten zou kunnen worden ingericht en thema’s die de afdeling op zou kunnen pakken. Genoemd werden onder andere de implementatie van het beroepsprofiel van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen, belangenbehartiging, ontwikkelingen rond het hoofdbehandelaarschap en de ontwikkeling van een eigen kwaliteitsbeleid en richtlijnen voor professioneel handelen.

Op woensdagavond 10 juni vindt een vervolgbijeenkomst in Utrecht of Amersfoort. Belangstellenden voor deze bijeenkomst kunnen zich opgeven bij Marie-Louise van Marrewijk, mfvanmarrewijk@nvgzp.nl

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst op 10 april.