Opleidingsraad

16-11-2018

 

Recent is de landelijke opleidingsraad (Landelijke Opleidingsraad Psychologische BIG-beroepen, LOPB) van de FGzPt opgericht.

De opleidingsraad stelt adviezen op voor het College, de beroepsverenigingen en anderen, op het gebied van opleidingsregelgeving, inhoudelijke vernieuwingen van opleidingen, structuur, beroepsprofielen en andere vragen op het gebied van beroepen en opleidingen met betrekking tot de psychologische BIG-beroepen.

In sommige gevallen adviseert de Opleidingsraad uitsluitend desgevraagd, in andere situaties kan de Opleidingsraad ook uit eigen initiatief een visie ontwikkelen. Een jaarplan is hiervoor leidend.

De nieuwe opleidingsraad wordt ondersteund door het bureau van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). De FGzPt is het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht.

Wil je weten wie er in de opleidingsraad zitten? Klik dan op deze link.