Opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Amsterdam UMC/GERION erkend 

15-10-2019

 

De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog van GERION is door het Ministerie van  Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend. Het besluit van het ministerie is mede gebaseerd op een positief advies van de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de  Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt).

De genoemde opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog is een landelijk toegankelijke opleiding, gericht op de hele levensloop en passend bij het generalistische karakter van de BIG registratie gezondheidszorgpsycholoog. Het opleiden gaat plaatsvinden in nauwe samenwerking met praktijkinstellingen, waarbij begeleiders uit de praktijk structurele ondersteuning wordt geboden bij hun opleidingstaken.

GERION is onderdeel van de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, en biedt onderwijs aan universitair en HBO opgeleide professionals. Leren in de praktijk en in de opleidingsgroep vormen samen een op elkaar  afgestemd geheel. GERION biedt een efficiënt, op de persoon toegesneden opleidingstraject waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de reeds verworven vaardigheden van de  deelnemer. Naar verwachting zal de eerste groep in januari 2021 van start gaan.

Voor meer informatie kun je terecht bij Henk Geertsema, hoofd nascholing van GERION:  h.geertsema@amsterdamumc.nl 
www.gerion.nl