Opheffing CONO

04-09-2014

Het CONO heeft deze zomer zijn werkzaamheden beëindigd. Daarmee is een eind gekomen aan een periode van bijna twintig jaar, waarin het CONO een belangrijke speler was op het gebied van beroepen en opleidingen in de GGZ.

De laatste jaren was het CONO vooral bekend vanwege haar rol in de toewijzing van subsidies voor opleidingsplaatsen gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist GGZ. Vooral tussen 1995 en 2005 reikte de invloed van het CONO echter veel verder. Zo speelde het een belangrijke rol bij het ontstaan van de gezondheidszorgpsycholoog als afzonderlijke beroep in het kader van de wet-BIG. Ook voor discussies over de verhouding tussen de verschillende psychologische beroepen (gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog) was het CONO een belangrijk platform. Verder was het CONO actief betrokken bij de vormgeving van de opleidingen voor de verschillende psychologische BIG-beroepen.

Het CONO (Coördinerend Orgaan  Nascholing en Opleiding in de GGZ) werd midden jaren negentig opgericht. In het CONO waren de belangrijkste spelers op het gebied van beroepen en opleidingen vertegenwoordigd: de beroepsverenigingen, GGZ Nederland, de zorgverzekeraars, opleidingsinstellingen en patiëntenorganisaties. Daardoor fungeerde het CONO als belangrijk platform voor overleg en discussie tussen de verschillende partijen en als overlegpartner voor VWS.

De rol van het CONO beheerder van het opleidingsregister is overgenomen door de Federatie van Gezeondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten. Voor de toewijzing van opleidingsplaatsen wordt een nieuw samenwerkingsverband in het leven geroepen, het toewijzend Overleg Opleidingsplaatsen (TOP). Ook de NVGzP participeert hierin.

One thought on “Opheffing CONO

  1. Geachte Mevrouw/Heer,
    Tot vorig jaar heb ik DBC’s geschreven vanwege mijn MSc psychologie, volgens het CONO-beroepenschema.
    Heeft het feit dat CONO opgeheven is gevolgen voor mij wat betreft het DBC schrijven?
    Met vriendelijke groet,

    Rene Fonck

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.