NVGzP-bijeenkomsten en -vergaderingen

16-03-2020

In verband met de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) en in navolging van de richtlijnen van het RIVM en overheid, heeft de NVGzP besloten tot 1 juni alle bijeenkomsten op te schorten.

Vergaderingen zullen, daar waar mogelijk, online plaatsvinden.

Hieronder een overzicht van de bijeenkomsten die naar een later moment worden verzet dan wel online plaatsvinden (bijgewerkt op 23-03-2020):

DatumBijeenkomst / vergadering
12 maartPsychologen in de medische stafwordt verzet
18 maartFinanciering Curatieve GGZ voor vrijgevestigden (Zeist_wordt verzet
19  maartWerkgroep Praktijkvisitatiewordt verzet
26 maartBestuursvergaderingonline
1 aprilKamer Opleidelingenonline
14 aprilFinanciering Curatieve GGZ voor vrijgevestigden (Zwolle)wordt verzet
14 aprilLedenraadsvergaderingvervalt; per mail stukken ter instemming
20 aprilCommissie Kwaliteitonline
12 meiAfdeling specialistenonline
12 meiFinanciering Curatieve GGZ voor vrijgevestigden (Eindhoven)wordt verzet
28 meiWerkgroep Praktijkvisitatiewordt verzet