NVGzP-bijeenkomsten en -vergaderingen

16-03-2020

In verband met de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19) en in navolging van de richtlijnen van het RIVM en overheid, heeft de NVGzP besloten tot 1 juni alle bijeenkomsten op te schorten.

Vergaderingen zullen, daar waar mogelijk, online plaatsvinden.

Hieronder een overzicht van de bijeenkomsten die naar een later moment worden verzet dan wel online plaatsvinden (bijgewerkt op 23-03-2020):

Datum Bijeenkomst / vergadering
12 maart Psychologen in de medische staf wordt verzet
18 maart Financiering Curatieve GGZ voor vrijgevestigden (Zeist_ wordt verzet
19  maart Werkgroep Praktijkvisitatie wordt verzet
26 maart Bestuursvergadering online
1 april Kamer Opleidelingen online
14 april Financiering Curatieve GGZ voor vrijgevestigden (Zwolle) wordt verzet
14 april Ledenraadsvergadering vervalt; per mail stukken ter instemming
20 april Commissie Kwaliteit online
12 mei Afdeling specialisten online
12 mei Financiering Curatieve GGZ voor vrijgevestigden (Eindhoven) wordt verzet
28 mei Werkgroep Praktijkvisitatie wordt verzet