Opbrengst reorganisatie GGZ geschat op 338-375 miljoen

27-01-2014

De opbrengst van de reorganisatie van de GGZ bedraagt tussen de 338 en 375 miljoen. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van VWS is verricht door KPMG.

Op basis van schattingen van experts worden de besparingen door KPMG berekend op 338 miljoen. Dit is 7,9% van de totale kosten van de GGZ. Hierbij wordt er onder andere van uitgegaan dat 100.000 patiënten (ca. 30%) uit de eerstelijnspsychologie ‘verhuizen’ naar de huisarts/POH en ongeveer 300.00 patiënten van de specialistische GGZ naar de generalistische Basis GGZ (ca. 25%).  Bij dit laatste is ervan uitgegaan dat alle DBC’s tot 1.200 minuten verhuizen naar de Basis GGZ.

Daarnaast heeft KPMG en tweede scenario doorgerekend waarin alle DBC’s tot 1.400 minuten verhuizen naar de Basis GGZ, en eenderde van de patiënten die zich meldt bij de huisarts wordt terugverwezen naar de nulde lijn (dat wil zeggen: geen behandeling van huisarts of POH krijgt).  Dan lopen de besparingen op tot 375 miljoen (8,8%).

In het rapport wordt benadrukt dat de besparingen alleen gerealiseerd kunnen worden als voldaan is aan een aantal succesfactoren, zoals goede scholing van huisartsen in behandeling en indicatiestellingen, voldoende ruimte voor chronische zorg door POH en Basis GGZ en voldoende capaciteit aan psychologen in de Basis GGZ. Ook wijzen de onderzoekers op het gevaar van ‘perverse prikkels’, zoals  upcoding en groei van de vraag door het schrappen van de eigen bijdrage voor eerstelijnspsychologie.

Klik hier voor het hele rapport

Klik hier  voor de aanbiedingsbrief van de Minister aan de Tweede Kamer

One thought on “Opbrengst reorganisatie GGZ geschat op 338-375 miljoen

  1. Storend wensdenken. Als…. dan redeneringen die wel erg makkelijk als onderbouwing worden gekozen. De vraag is natuurlijk of het echt gaat gebeuren. 100.000 patiënten van de eerstelijnspsycholoog naar de POH GGZ? Die verwachting is feitelijk een ontkenning van het vak van de eerstelijnspsycholoog. En 30.000 patiënten van de GGGZ naar de GBGGZ uitgaande van DBC duur? Het is niet de duur van de zorg die iets wel of niet specialistisch maakt maar de vereiste kennis en kunde die nodig is voor die zorg. Een blinde darm verwijderen kost relatief weinig tijd, dat ook naar de eerste lijn? Er zal best wat verschuiven, maar het totale zorgaanbod groeit met de POH GGZ functie en de uitbreiding van de BGGZ. Gezien de wachtlijsten overal, het overschatten van de kunde van de POH GGZ en onderschatten van het vak van de eerstelijnspsycholoog en mis-inschatting aangaande DBC- duur kan het ook zomaar zijn dat de kosten groeien. Dat weten verzekeraars ook, zie de omzetplafonds. Budgettering zal wanneer op deze weg doorgezet wordt de enige besparingstool zijn. Afschaffing eerstelijnspsychologie, hulp door lager gekwalificeerde hulpverleners en budgettering: we gaan terug in de tijd.
    Ik vrees dat KPMG een paar ‘succesfactoren’ is vergeten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.