Ontwikkelingen Akwa

18-04-2019

Binnen Akwa spelen twee belangrijke onderwerpen: kwaliteitsinstrumenten en ROM. Hieronder een korte stand van zaken.

Kwaliteitsinstrumenten
De implementatieplannen van verschillende kwaliteitsinstrumenten (richtlijnen, zorgstandaarden en Generieke Modules) liggen nu ter autorisatie voor aan de NVGzP. Nu de inhoud al door verschillende partijen beoordeeld is, gaat het in deze fase met name om de randvoorwaarden (uitvoerbaarheid). De NVGzP heeft haar opmerkingen en bedenkingen aangegeven bij de implementatieplannen die voor de diverse kwaliteitsinstrumenten zijn ontwikkeld. Het grootste probleem hierin is dat het een globaal plan is met benoeming van mogelijk uitvoerbaarheidsproblemen op landelijk niveau. Het beschrijft zodoende met name het ‘wat?’, maar veel minder het ‘hoe?’, terwijl dit van een implementatieplan verwacht mag worden. Er is zodoende nog veel onduidelijk, wat maakt dat de NVGzP in overleg met haar leden, goed moet beredeneren of zij de implementatieplannen van de kwaliteitsinstrumenten gaat autoriseren of niet. De NVGzP nodigt jou dan ook uit om jouw mening hieromtrent aan het bureau kenbaar te maken.

ROM
Akwa heeft de ontwikkeling van ROM 2.0 op zich genomen. De komende tijd zal Akwa nieuwe kwaliteitsindicatoren ontwikkelen en een keuze maken welke meetinstrumenten valide zijn en zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk. In het najaar van 2019 zal het weer mogelijk worden om structureel deze ROM-data te vergaren en landelijk aan te bieden, waarbij expliciete toestemming van de patiënt noodzakelijk is. Daarnaast zal worden gekeken hoe op basis van deze ROM-data het continue leren over kwaliteitsverbetering gefaciliteerd kan worden. De meerwaarde van deze doelen (doel 1 en 2 ROM 2.0) wordt door de NVGzP beaamd, maar hierbij staat de meerwaarde voor de professionals centraal. Idee vanuit Akwa is dat eind 2019 een onderzoek wordt gestart naar de bruikbaarheid van deze ROM-data voor benchmark. Hier staat de NVGzP wat kritischer tegenover. De NVGzP heeft nog veel vragen over urgentie, inhoud, intentie en uitvoerbaarheid. Ook hier nodigt de NVGzP haar leden uit haar mening, wanneer gewenst, te delen met het bureau.

Je kunt je opmerkingen en ideëen over kwaliteitsinstrumenten en ROM kenbaar maken aan Joost Kamoschinski, beleidsmedewerker bij de NVGzP via mail: jkamoschinski@nvgzp.nl