Ontwikkeling kwaliteitssstandaarden GGZ in volle gang

25-04-2016

De ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de GGZ is in volle gang. Dat bleek tijdens het Congres ‘Goede GGZ tegen aanvaardbare kosten’, dat het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ op 21 april organiseerde.

Eind maart verscheen de eerste kwaliteitsstandaard, over landelijke ggz samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische Basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Zeven andere standaarden bevinden zich momenteel in de commentaarfase. Deze standaarden handelen over  ondersteuning door familiesysteem en mantelzorg, zelfmanagement, co-morbiditeit, psychotherapie, herstelondersteunende zorg, diagnostiek en behandeling in de huisartsenpraktijk en de Basis GGZ en psychoses. Daarnaast is een groot aantal standaarden in ontwikkeling over diagnostiek en behandeling van specifieke stoornissen, zoals ADHD, seksuele disfuncties, autismespectrumstoornissen, angststoornissen en depressie en dysthemie. Deze standaarden gaan de huidige multidisciplinaire richtlijnen vervangen.

De standaarden moeten bijdragen aan een goede, toegankelijke en betaalbare GGZ. Per zorgstandaard wordt beschreven hoe de diagnose wordt gesteld, welke soort en behandelmogelijkheden er zijn, hoe deze het beste georganiseerd kunnen worden, welke kwaliteitsindicatoren daarbij horen en hoe daarmee de zorg betaalbaar kan worden gehouden.

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ in in 2014 opgericht als uitvloeisel van het zogenaamde Bestuurlijk Akkoord GGZ. Het Netwerk is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, het NIP en het Landelijk Platform GGz. Daarnaast participeren in het netwerk GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en een groot aantal andere relevante beroepsorganisaties en stakeholders, waaronder ook de NVGzP.

Zie voor meer informatie de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, https://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/

Klik hier voor download Kwaliteitsstandaard samenwerkingsafspraken GGZ

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.