Belangrijk onderzoek toekomstbestendigheid wet BIG: jouw mening gevraagd!

03-04-2019

De minister voor Medische Zorg en Sport, minister Bruins, heeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onlangs gevraagd om een advies over de toekomstbestendigheid van de wet BIG. Aanleiding hiervoor is dat verschillende geledingen de wet BIG steeds slechter vinden aansluiten bij ontwikkelingen in de zorg (technologische ontwikkelingen, ketenzorg, ambulantisering). Dit als gevolg van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen.

Veldraadpleging
Om professionals en medewerkers in de zorg in dit onderzoek een stem te geven, is de RVS een veldraadpleging gestart. Op basis van de veldraadpleging en interviews met deskundigen, presenteert de RVS in zijn advies verschillende modellen van beroepenregulering. Daarmee wordt beoogd de discussie over de toekomstige inrichting van de beroepenregulering aan te zwengelen c.q. een impuls te geven.

Vragenlijst
Om naar de online veldraadpleging te gaan klik hier: online vragenlijst.
De reactietermijn voor het invullen van de vragenlijst is kort; woensdag 10 april 2019 om 10:00 uur is de deadline.

Belang invullen vragenlijst
Wij vinden het belangrijk dat de NVGzP-leden hun ervaring(en) met de wet BIG kenbaar maken aan de RVS. Zodoende vragen wij jou dringend de online vragenlijst te beantwoorden.