Online studiedag ‘De EPA-psycholoog in stelling’ succesvol!

15-10-2020

De zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA-zorg) bevindt zich in een ingrijpend veranderingsproces op zowel organisatorisch als inhoudelijk vlak. De recent verschenen rapporten Praten naast Pillen en Zinnige Zorg – Verbetersignalement psychose maken duidelijk dat de kwaliteit van de EPA-zorg onder de maat is.

De psycholoog wordt in dit veranderingsproces een belangrijke rol toebedeeld. Zo noemt het Handboek (Flexibele) ACT de psycholoog de (mede-) regisseur van integrale EPA-hulpverlening. De psycholoog moet niet alleen diagnosticus en behandelaar zijn, maar bovenal iemand die vanuit een vogelperspectief een centrale rol kan spelen in de onderlinge afstemming van de verschillende disciplines en verschillende vormen van hulpverlening.

De praktijk blijkt helaas minder rooskleurig. Op sommige plaatsen spelen psychologen een voortrekkersrol in de EPA-hulpverlening en de vernieuwing daarvan, op evenzoveel plaatsen is allerminst het geval. Bij diagnostiek en behandeling vervult de psycholoog de juiste rol maar blijft op beleidsniveau en bij het overdragen en bevorderen van wetenschappelijke kennis nog te veel op de achtergrond. De VGCt, de NVGzP, de VEN en het NIP vinden het belangrijk dat de zorg voor EPA-patiënten beter wordt. Daarom organiseerden zij gezamenlijk een online studiedag op 8 oktober. Lees hier de terugblik deze succesvolle online studiedag!

Meer informatie
Zie voor informatie over nieuwe activiteiten op het gebied van het in stelling brengen van de EPA-psycholoog www.gedachtenuitpluizen.nl/epa-platform