Onduidelijkheid over implementatie LKS 3.0; geldigheid invulformats verlengd

29-11-2021

Het Zorginstituut heeft recent besloten de geldigheid van de invulformats bij het Landelijk Kwaliteitsstatuut (LKS) met een halfjaar te verlengen! Zorgaanbieders hebben dus tot 1 juli 2022 de tijd hun eigen kwaliteitsstatuut aan te passen naar de formats versie 3.0 op basis van het LKS. De nieuwe formats zullen half december beschikbaar komen en vanaf dat moment kunnen dan ook de oude formats omgezet worden.

Hiervoor heb je tot 1 juli 2022 de tijd. We laten het jullie weten zodra de nieuwe formats beschikbaar zijn op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Het NIP en de NVGzP blijven daarnaast druk bezig om te zorgen dat het LKS GGZ ook uitvoerbaar is voor de praktijk. Het gaat daarbij met name om de verduidelijking van de categorieën, de beroepen die in de categorieën regiebehandelaar mogen zijn en het onderscheid tussen indicerend en coördinerend behandelaarschap. Hierover vinden nog steeds intensieve gesprekken plaats met de andere relevante partijen, zowel binnen de Stuurgroep LKS als daarbuiten. De vorm waarin dit nader verduidelijkt gaat worden (bijv. addendum bij het LKS) is daarbij onderwerp van gesprek.

Op 14 december is er een volgende stuurgroep LKS, waarin er uitsluitsel moet komen over de uitvoering in de praktijk. Op het moment dat hier meer duidelijk is, informeren we hierover meteen.