Onderzoekers en klinische professionals gezocht

21-10-2019

P3NL stelt momenteel een kennisagenda op. De kennisagenda beschrijft welke nieuwe wetenschappelijke kennis nodig is om cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) de beste zorg te bieden. De kennisagenda wordt vervolgens door organisaties als ZonMw gebruikt om te besluiten waar onderzoeksgelden naartoe moeten gaan.

In het voorjaar hebben we hiervoor een survey laten rondgaan, waarin professionals en onderzoekers de gelegenheid hebben gehad hun kennisvragen te benoemen. In de komende periode moeten de vragen worden geprioriteerd in een top 10. P3NL wil dit vormgeven in een bijeenkomst waarin professionals, cliënten en onderzoekers samenwerken aan een advies.

Om dit op een gedegen wijze te doen wil P3NL graag alle verenigingen vertegenwoordigd zien bij de bijeenkomst en is dan ook op zoek naar 4 personen per vereniging die mee willen werken. Dat kunnen mensen zijn die als onderzoeker werken, maar nadrukkelijk wordt ook gezocht naar klinische professionals.
De prioriteringsbijeenkomst vindt plaats op:
donderdag 21 november tussen 18:00 uur en 21:00 uur (inloop met broodjes om 17:30 uur), bij BCN Utrecht Centraal, op loopafstand van station Utrecht CS.

Als je wilt deelnemen aan deze bijeenkomst, stuur dan vóór 10 november a.s. een mail, met vermelding of je onderzoeker of behandelaar bent en in één of twee woorden je expertisegebied, naar: bureau@nvgzp.nl