Onderzoeken specialisme klinisch medisch psycholoog

14-06-2021


Op de algemene ledenvergadering van de LVMP van 21 mei 2021 kwam het al dan niet nastreven van een nieuwe specialisme, de ‘klinisch medisch psycholoog’, uitgebreid aan bod. Hoogleraar medische psychologie Rudolf Ponds, voorzitter NVGzP, deelde in zijn uitgebreide bijdrage diverse overwegingen en voor- en nadelen van het eventuele nastreven van dit nieuwe specialisme.

Rudolf deed dit o.a. vanuit zijn ervaringen en betrokkenheid bij de totstandkoming van het specialisme van de klinisch neuropsycholoog.

Je kunt de opname terugkijken via het ledenportaal van de NVGzP (bij ‘webinars’).

Wil je hier over meespreken? Mail ons dan via bureau@nvgzp.nl