Onderzoek voortijdig beëindigen behandeling

09-04-2020

Deelnemers gezocht!

Voor een onderzoek naar de verklaringen van therapeuten voor het voortijdig beëindigen van behandeling, worden gezocht: Nederlandstalige psychotherapeuten, gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen (inclusief diegenen in opleiding tot een van deze registraties), die in hun huidige functie psychologische behandeling verrichten.

Wat houdt deelname precies in?
Je dient twee casus vignetten te lezen over cliënten die behandeling om onbekende redenen voortijdig hebben beëindigd. Hierbij word je gevraagd om de waarschijnlijkheid van diverse oorzaken te beoordelen. Daarnaast zullen aanvullende vragen worden gesteld over demografische gegevens, therapeutisch referentiekader, werkervaring en psychologische behandelvaardigheden en behoefte aan zekerheid.

De totale duur van het onderzoek bedraagt maximaal 30 minuten. Je ontvangt geen vergoeding voor deelname.

Nieuwsgierig geworden?
Via deze link  kun je deelnemen tot 29 juni 2020. Je ontvangt dan eerst meer informatie over het onderzoek en de toestemmingsverklaring.

Voor vragen kun je een mail sturen naar: b.fitzgerald@maastrichtuniversity.nl

Laura Meijs, student master Mental Health
Isabelle Moonen, student master Mental Health
Brechje Dandachi-FitzGerald, universitair docent – klinisch psycholoog