Onderzoek NZa: Zorgverzekeraars moeten meer aandacht geven aan aanpak wachttijden

29-03-2019


De Nederlandse Zorgautoriteit vindt dat zorgverzekeraars meer moeten doen om te zorgen dat hun verzekerden op tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Als mensen te lang moeten wachten op zorg, kan dit in sommige gevallen leiden tot schade aan hun gezondheid. De Nza constateert na een controlereeks dat niet alle zorgverzekeraars voldoende inspanning leveren om deze kwetsbare mensen op tijd de zorg te geven die ze nodig hebben.

De Nza verwacht van de zorgverzekeraars verbetering en deze verbeteringen dienen voor de zomer van 2019 te zijn gerealiseerd. Bij onvoldoende verbetering, zal de Nza verdere stappen zetten.

Kijk voor meer informatie op de website van de NZa.