Onderzoek NIP: stelselwijziging GGZ heeft vele gebreken

16-02-2015

Peter van Drunen

De stelselwijziging in de GGZ bezorgt psychologen hoofdbrekens. De zorgproducten in de Basis GGZ zijn ontoereikendheid voor het leveren van adequate zorg, omzetplafonds leiden tot wachtlijsten en de administratieve belasting voor professionals is sterk toegenomen. Dat blijkt uit een onderzoek dat het NIP heeft uitgevoerd onder 600 leden.  

Het onderzoek is een vervolg op het Meldpunt Zorgstelsel GGZ, dat het NIP begin 2014 instelde om klachten over het nieuwe zorgstelsel te inventariseren. Het geeft een bevestiging van de belangrijkste problemen die psychologen ervaren met de nieuwe Basis GGZ:

  • 94% vindt de zorgproducten in de Basis GGZ te beperkt om  adequate zorg te kunnen  bieden;
  • de verwijsbrieven van huisartsen voldoen vaak niet aan de eisen voor vergoeding van zorg ;
  • eisen met betrekking tot de aanwezigheid van een DSM-stoornis en de verplichting tot het gebruik van ROM worden door bijna de helft van de respondenten bestempeld als onwerkbaar;
  • verzekeraars stellen hoge en soms onwerkbare contracteereisen, bij voorbeeld over de aanwezigheid van een samenwerkingsverband;
  • een meerderheid constateert dat de vergoedingen ten opzichte van 2013 gedaald zijn;
  • omzetplafonds zijn te laag, waardoor men tegen het eind van het jaar geen nieuwe patiënten meer kan aannemen, en wachtlijsten ontstaan
  • er is sprake van een sterke verhoging van de administratieve belasting
  • 75% maakt zelden of nooit gebruik van de privacyregeling, onder andere vanwege de problemen die dit oplevert  bij declaratie van zorg bij de verzekeraars

De respondenten signaleren over de hele linie een afname van het aantal patiënten, zowel in de Basis GGZ als in de gespecialiseerde GGZ. tegelijkertijd zijn door de te lage omzetplafonds wachtlijsten ontstaan.

Klik hier voor het hele onderzoeksrapport

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.