Onderzoek naar vacatures voor gz-psychologen

13-11-2017

Voor de GGZ, ouderenzorg en de gehandicaptenzorg is het van groot belang dat er voldoende GGZ-professionals beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Daarom roept de NVGzP je op om deel te nemen aan een vacature-onderzoek dat kortgeleden van start is gegaan.

Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van VWS en het zorgveld over het aantal instroomplaatsen in de opleidingen voor de GGZ-behandelaars. Doel van dit advies is om evenwicht te bereiken op de arbeidsmarkt. Voor het aanstaande advies, dat in 2018 uitkomt, laat het Capaciteitsorgaan dit onderzoek doen. Prismant voert het onderzoek uit.

Het onderzoek vindt plaats in vijf (sub)branches (GGZ, jeugd-GGZ, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen). Per branche is het onderzoek gericht op de BIG-geregistreerde GGZ-behandelaars die daar werkzaam zijn.

Voor dit onderzoek zijn onder andere hoofden P&O van GGZ-instellingen, groepspraktijken in de GGZ, hoofden behandeldienst/zorg/medische dienst/expertisecentra in de gehandicaptenzorg en de VVT uitgenodigd om deel te nemen.

Om te komen tot betrouwbare resultaten en een goede raming van het aantal op te leiden GGZ-behandelaars, is een goede respons van groot belang. We hopen dat je, gelet op het belang van dit onderzoek voor onze branche, bereid bent om deel te nemen aan dit onderzoek.

Meer informatie over de inhoud van het onderzoek is beschikbaar via vacatureonderzoek@prismant.nl. Informatie over de werkwijze van het Capaciteitsorgaan is beschikbaar via e.dankers@capaciteitsorgaan.nl.