Onderzoek GGZ Nederland: Weinig vraag naar Basis GGZ

03-07-2014

Dossier Basis GGZ

De doorverwijzing naar de basis-ggz blijft ver achter bij de verwachtingen. Dit blijkt uit een quickscan van GGZ Nederland onder haar leden. Frits Bosch signaleerde vorige week op het symposium Basis GGZ eenzelfde beeld bij vrijgevestigden.   Een meerderheid van de ggz-instellingen geeft aan dat over de eerste maanden van dit jaar minder dan 25% van het verwachte aantal patiënten is gekomen. Over heel 2014 gezien verwacht bijna de  helft van de instellingen het met zorgverzekeraars afgesproken aandeel basis-ggz niet te halen, ze halen minder dan 50% van het afgesproken aandeel. Waar ze terechtkomen Over de vraag waar de patiënten dan wel terechtkomen is het antwoord divers. Een deel van hen is bij de huisarts en de praktijkondersteuner ggz onder behandeling. Er is ook een deel dat ervoor kiest om de verwijzing niet op te volgen, bijvoorbeeld om financiële redenen (eigen risico). Een ander deel blijft behandeling krijgen in de gespecialiseerde ggz of komt daar alsnog terecht omdat basis-ggz niet toereikend blijkt. Omdat verzekeraars minder gespecialiseerde ggz hebben ingekocht, ontstaan voor deze zorg wachtlijsten. Iets dat de Landelijke Huisartsen Vereniging eerder ook signaleerde. Druk op gespecialiseerde zorg De aanbieders van ggz willen snel met patiëntenorganisaties, huisartsen, praktijkondersteuners en zorgverzekeraars in gesprek om oplossingen te vinden hoe patiënten zo snel mogelijk van de goede en passende zorg te voorzien. Zowel in de basis-ggz als in de gespecialiseerde ggz. De aanbieders vrezen dat de wegblijvende patiënten uiteindelijk toch, maar dan ernstiger ziek, in zorg zullen komen waardoor de druk op de gespecialiseerde ggz nog verder toeneemt. Bron: GGz Nederland, Skipr ]>