Ondertekening nieuwe samenwerking beroepenstructuur

10-10-2019

 

Dinsdag 8 oktober is het project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’ officieel van start gegaan! Zes voorzitters van verenigingen in de psychologische en pedagogische zorg ondertekenden opdrachtbrieven aan Alexander Rinnooy Kan en adviesbureau SiRM – Strategies in Regulated Markets.

Het betreft de vier beroepsverenigingen die zich richten op de ontwikkeling van psychologische en pedagogische beroepen, de NVP, de NVGzP, het NIP en de NVO en de twee verenigingen die naast het NIP de psychologische en/of pedagogische beroepsgroepen vertegenwoordigen in het Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg, de LVVP en P3NL. De zes voorzitters vormen onder leiding van Alexander Rinnooy Kan de stuurgroep van het project. SiRM ondersteunt hen.

Cliënten kunnen onnodig psychisch lijden ervaren, doordat ze te laat of helemaal niet de juiste zorg ontvangen. Eén van de oorzaken hiervan is dat cliënten, naasten en verwijzers onvoldoende zicht hebben op het aanbod in de psychologische en pedagogische zorg, de deskundigheden van diverse professionals en de betekenis van de secundaire registraties. Ook bij professionals zorgt de onduidelijkheid soms voor onder- of overbehandeling. De verenigingen willen met het project ‘Verduidelijking psychologische en pedagogische beroepenstructuur’ een basis leggen voor betere (door)verwijzing van cliënten die baat hebben bij psychologische of pedagogische zorg.