Onderscheid je als BIG geregistreerde-psycholoog van de BIG-loze basispsychologen, alternatieve therapeuten en kwakzalvers

26-09-2018

 

Mw. drs. R. van Manen

Enige tijd terug als docent aan een geneeskundefaculteit zag ik dat daar veel aandacht geschonken werd aan de eenheid onder artsen. Die eenheid zag ik ook terug in de eenduidigheid waarmee artsen zichzelf profileren. Zij noemen zich ‘arts’. Niet coach, niet gezondheidsdeskundige, niet medisch begeleider – ‘arts’. En om zich met die professionele identiteit te profileren voegen ze hun AGB-code toe aan alle correspondentie, spreken ze elkaar aan met ‘waarde collega’ en vermelden ze op hun websites alleen informatie die beroepsmatig van belang is. Wij, BIG-geregistreerde psychologen, kunnen hier een voorbeeld aan nemen.

Kijk, daar heb je wat aan, als patiënt!
Toen Mulisch zijn boek ‘Voer voor psychologen’ publiceerde waren er nog geen gz-psychologen en was het voor leken nauwelijks te doen om een goede psycholoog van een kwalijke te onderscheiden. Wat een vooruitgang hebben we sindsdien geboekt!
Het is heel goed te achterhalen welke kwalificaties een psycholoog heeft: staat hij in het BIG-register, dan is hij gekwalificeerd voor het werk van de psycholoog in de individuele gezondheidszorg en onderworpen aan het wettelijk tuchtrecht. Staat hij er niet in, dan is hij dat niet. Zo simpel kan het zijn.
Een psychiater staat gelijk aan een klinisch psycholoog, BIG-geregistreerd. Zij zijn bij multidisciplinair overleg beiden de baas. Wat mij opvalt is dat de jonge generatie psychologen (BIG-geregistreerde en BIG-loze basispsychologen) vaak de indruk hebben dat de psychiater de baas is, omdat dit vaak in de praktijk wordt getoond. Hoe komt dit toch en hoe kan het dan dat zo veel patiënten/cliënten nog in behandeling komen bij (nog) niet-gekwalificeerde psychologen? Daarvoor zijn verschillende belangrijke redenen aan te voeren.
De eerste reden is dat het iedereen in het beginsel vrij staat zijn eigen behandelaar te kiezen. Nu is het belangrijk voor de patiënt/cliënt een keuze te kunnen maken tussen de BIG-geregistreerde psycholoog, een BIG-loze basispsycholoog, een alternatieve therapeut en een kwakzalver.

Hoe kan een patiënt dit onderscheid zelf maken?
Doordat de psycholoog de BIG-registratie duidelijk zichtbaar maakt op de website, in de mail, visitekaartje etc. weet de patiënt/arts direct of hij/zij te maken heeft met een BIG-geregistreerde psycholoog of BIG-loze basispsycholoog.
Psychologen noemen zich vaak namelijk: therapeut, psycho-traumatoloog, gedragsdeskundige, deskundige, GGZ specialist, gedragswetenschapper, coach, trainer, cognitieve gedragstherapeut (dit wordt ook door maatschappelijk werkers gebruikt), etc. Laat de BIG-geregistreerde psycholoog uitsluitend de term GZ-psycholoog of de term psycholoog gebruiken om zich écht te onderscheiden. Geen coach of therapeut etc.

Tekort aan BIG-geregistreerde psychologen
Een tweede reden is het grote tekort aan BIG-geregistreerde psychologen, waardoor een groot deel van de behandeling neerkomt op de schouders van BIG-loze basispsychologen die na hun masteropleiding geen gz-opleidingsplaats (=24 maanden) kunnen bemachtigen omdat er een zware selectie aan vooraf gaat, Daardoor werken zij nu onder supervisie van anderen. Inmiddels zijn er 5.000 à 6.000 BIG-loze basispsychologen aan het wachten op een BIG-/gz-opleidingsplaats. Dit alles heeft te maken met te weinig opleidingsplekken.

Gebruik op je website je academische titel, BIG-geregistreerd en je AGB-code
Een derde reden is het gebrek aan eenduidigheid onder de gz-psychologen zelf.
Natuurlijk ben je gedragswetenschapper, natuurlijk kun je als therapeut aan de slag en staat coachen ons allemaal vrij. Maar waarom maken we het zo persoonlijk en zo ingewikkeld? Je bent BIG-geregistreerd psycholoog. Dat is je basis, dat is je beroep. Je hebt een vier- of vijfjarige, universitaire, wetenschappelijke opleiding gevolgd, vervolgens een postmaster-opleiding van 24 maanden en eventueel nog een specialisatie van vier jaar. Daarnaast is het van belang onder het kopje ‘over ons’  alleen beroepsmatige informatie te vermelden :

Universitaire opleiding + specialisatie.

Dus laat het zien: vermeld je academische titel, BIG-geregistreerd en je AGB-code op je website. Als we dat allemaal structureel doen kan uiteindelijk geen patiënt/cliënt zich meer vergissen.

Eenheid maakt sterk!

Team van Van Manen Psychologen, BIG-geregistreerd
www.hoewordjepsycholoog.nl

Mw. drs. R. van Manen, PsyD. in de Clinical Pharmacology, GZ-psycholoog