Onder het psychotherapeutische koren zit veel kaf

23-11-2022

Interview met lid Chantal van Kempen

Psychologen met verschillende rugzakjes

De grote behoefte aan psychologische hulp wordt misbruikt door niet BIG-geregistreerde zorgaanbieders die met fancy websites gouden bergen beloven, maar daar weinig van waarmaken. Zowel patiënten als verwijzers worden hierdoor in de luren gelegd.

De wachtlijsten in de Nederlandse ggz zijn lang en patiënten moeten vaak maanden wachten op een intake en nog veel langer om ergens in behandeling te komen. Het is dus niet vreemd dat er steeds meer bedrijven oppoppen die claimen deze zorg direct te kunnen leveren, dicht bij huis of online. Dat zou een mooie ontwikkeling zijn, als deze zorgverleners BIG-geregistreerde therapeuten zouden zijn. Helaas is dat meestal niet het geval. Psycholoog is geen beschermde titel en het gebruik van deze benaming in combinatie met een mooie website vol beloftes wekt de suggestie dat het gaat om zorg die door een reguliere, gekwalificeerde BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog wordt gegeven.

Populair

Door de lange wachttijden in de ggz zoeken patiënten en zorgverleners zoals huisartsen steeds vaker naar aanbieders bij wie patiënten sneller terechtkunnen. Kleine ggz-instellingen, vooral voor lichtere problematiek en zonder 24-uurszorg, schieten dan ….

Artikel: Medisch Contact, 18 november 2022. Auteurs: Frank Gerritse – psychiater, en Chantal van Kempen – klinisch psycholoog | Tergooi MC

Lees het hele artikel (pdf) dat op 18 november in Medisch Contact werd gepubliceerd.