Nza werkt aan optimaliseren vergoedingsbedragen beschikbaarheidsbijdrage

03-06-2019

Op basis van de resultaten van het lopende kostprijsonderzoek, naar de tarieven GGZ en forensische zorg 2020, zullen de vergoedingsbedragen van de beschikbaarheidsbijdrage voor de vervolgopleidingen in de GGZ worden aangepast.

Een onderdeel wat geëvalueerd is, zijn het aantal opleidersuren die voor de diverse opleidingen gelden. In samenspraak met de opleidingsinstellingen zijn deze uren vergeleken en onderbouwd, waarna de wijzigingen zullen worden meegenomen in de berekening van de nieuwe beschikbaarheidsbijdrage.

Naast het aantal opleidersuren, zijn ook aanpassingen aan uurtarieven van opleidende beroepen, opslagen op loonkosten en directe kosten van het opleiden, onderdelen die meegenomen worden in de definitieve vergoedingsbedragen.

Brief Ministerie van VWS
De NVGzP heeft samen met NIP en de NVP onlangs een brief gestuurd aan het ministerie van VWS met het verzoek de hoogte van de beschikbaarheidsbijdrage dusdanig te laten zijn, dat er geen eigen vergoedingen gevraagd hoeven te worden aan opleidelingen. Op basis van de eerste concept-vergoedingsbedragen, zal de NVGzP onderzoeken of aan deze wens voldaan is of dat verdere actie hieromtrent noodzakelijk is.