NZa verscherpt toezicht GGZ

16-01-2014

De NZa zal in 2014 het toezicht op zorgdeclaraties in de GGZ verder aanscherpen. Dat blijkt uit een brief aan de Minister, waarin de NZa verslag doet van het toezicht in 2013. Ook heeft de NZa de fraudegevoeligheid van de Basis GGZ onderzocht.

De NZa pleit in haar brief voor  aanscherping van de regelgeving en meer controlemogelijkheden voor verzekeraars. Ook stelt zij voor artikel 13 van de Zorgverzekeringswet te wijzigen, zodat zorgverzekeraars niet meer verplicht zijn om bij naturapolissen de zorg van ongecontracteerde zorgverleners te vergoeden.

Wat betreft de Basis GGZ ziet de NZa een risico in de onheldere afbakening van klachten en stoornissen. Ook vindt men de criteria voor indicatiestelling binnen de Basis GGz (welk pakket krijgt een patiënt?) onduidelijk. Dit geeft risico’s op onjuiste verwijzing door de huisarts en ‘upcoding’ in de keuze van het behandelpakket.

Naar verwachting zullen de controles op de GGZ in 2014 verder aangescherpt worden. Naast de NZA is er het Expertisecentrum Zorgfraude Bestrijding, dat in 2013 is opgericht en ook de GGZ als een van de speerpunten heeft.

Overigens blijkt uit eigen gegevens van de NZa dat de omvang van fraude in de GGZ erg meevalt: in de fact sheet zorgfraude wordt becijfers dat het over 0,1% van de totale gedeclareerde zorg gaat.

De Landelijke Huisartsenvereniging  is in een reactie zeer kritisch over de frauderapportages van de NZa. Daarbij heeft men met name kritiek op het feit dat de NZA elke onjuiste declaratie als ‘fraude’ bestempelt, in plaats van rekening te houden met de mogelijkheid van fouten en onjuiste interpretaties van de regels.

NZA Rapport toezichtonderzoek_curatieve GGZ_2013

NZA Rapport Risicos ongepast en oneigenlijk gebruik basis GGZ

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.