NZA tussenrapportage ‘kostenonderzoek (medische) vervolgopleidingen GGZ’

31-05-2018


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een kostenonderzoek gedaan naar de opleidingskosten van de (medische) vervolgopleidingen voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

In dit tussenrapport adviseren wij over de vergoedingsbedragen die zorgaanbieders in staat stellen opleidingen aan te bieden tegen een kostendekkende vergoeding. Het kostenonderzoek naar de (medische) vervolgopleidingen in de GGZ is afhankelijk van het kostprijsonderzoek curatieve GGZ en forensische zorg (fz). Zodra dit onderzoek is afgerond, zal de NZa een definitief rapport opleveren.

De NZa vindt het van belang dat de vergoedingsbedragen kostendekkend zijn en doet daarom periodiek onderzoek hiernaar.

Dit onderzoek gaat zeven opleidingen aan: gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater GGZ, klinisch geriater GGZ en verpleegkundig specialist GGZ. In 2015 betrof dit 1.715 fte met een totale vergoeding van ongeveer 64 miljoen euro.

Vanuit de NVGzP is er veel waardering voor Maie El Boushy en Els Graafsma (die namens de psychologische vervolgopleidingen) hier, in afstemming met de NZa, veel tijd in hebben gestoken.