NZa stelt tarieven forensische zorg vast

22-08-2019

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor de forensische zorg. Net als in de gespecialiseerde GGZ en generalistische basis GGZ, dalen de tarieven licht ten opzichte van 2019. De NZa heeft de tarieven vastgesteld op basis van de uitkomsten van een kostenonderzoek in de GGZ en de forensische zorg.

Naast de tarieven heeft de NZa ook de nieuwe regelgeving voor de forensische zorg voor 2020 vastgesteld.

Nieuwe tarieven
De tarieven in de forensische zorg dalen gemiddeld voor verblijf met 2,1% en voor behandeling met 5,5%. Deze nieuwe tarieven zijn gebaseerd op een kostprijsonderzoek dat uitgebreid is afgestemd met zorgpartijen. De NZa gaat de komende tijd monitoren welke tarieven worden gecontracteerd door zorginkopers van forensische zorg.

Andere wijzigingen
In de forensische zorg mag een zorgaanbieder zorg declareren als een patiënt tijdelijk in een ziekenhuis wordt opgenomen. Dat was gebonden aan een maximum van zeven dagen. Dat maximum geldt niet in de gespecialiseerde GGZ en de langdurige zorg. In lijn daarmee komt dit maximum nu ook te vervallen in de forensische zorg. Daarnaast is het in de forensische zorg vanaf 2020 mogelijk om max-maxtarieven af te spreken. Daarmee kan de inkoper bij aanbieders zorg inkopen tot 10% boven de NZa-tarieven, om bijvoorbeeld kwaliteit te belonen.

Naast deze financiële wijzigingen, zijn er ook in de beroepentabel een aantal wijzigingen gerealiseerd. Voorbeeld is dat nu ook de physician assistant en de hbo-psycholoog opgenomen worden in de beroepentabel als niet-afleidend beroep. Zo kan hun inzet gemonitord worden.