NZa publiceert verantwoordingsdocument tarieven ggz en fz 2020

22-10-2019

 

De NZa heeft op hun website het verantwoordingsdocument tarieven ggz en fz 2020 gepubliceerd. Met dit document legt de NZa verantwoording af en geeft informatie over de totstandkoming van de nieuwe tarieven voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg in 2020. Deze informatie kunnen partijen gebruiken in het lopende contracteerproces.

Klik hier voor bovengenoemd verantwoordingsdocument.

Daarnaast zal de NZa eind deze maand een zogenaamde B release publiceren. Hierin worden enkele kleinere wijzigingen doorgevoerd. De B release zal leiden tot aangepaste tariefbeschikkingen. Middels de bijlage bij het verantwoordingsdocument heeft de NZa al inzage gegeven in de hoogte van de nieuwe tarieven.