NZa: psychodiagnostische werkenden mogen geen DBC-tijd schrijven

30-03-2016

De psychodiagnostisch werkende (PDW) in de GGZ wordt niet toegevoegd aan de zogenaamde ’tijdschrijvende’ beroepen in de GGZ. Dit heeft de NZa aangekondigd.

De Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) had medio vorig jaar een verzoek ingediend om de PDW’er toe te voegen aan de lijst van beroepen die tijd mogen schrijven in het kader van een DBC in de GGZ. Tot op heden is dit niet toegestaan. Hierdoor besluiten veel instellingen om het werk van de PDW’er over te hevelen naar een beroepsgroep die wél tijd mag schrijven, zoals masterpsychologen. Volgens de VVP dreigt meer dan de helft van de 500 PDW’ers in de GGZ hierdoor boventallig te worden verklaard.

De NZa heeft in haar voorgenomen besluit het advies gevolgd van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ.  Het Kwaliteitsnetwerk onderkent dat de PDW een onmisbaar beroep is binnen de GGz en dat psychodiagnostisch werkenden een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit én kosteneffectiviteit van de zorg. Het Netwerk is echter van mening dat de PDW niet als tijdschrijvend beroep moet worden aangemerkt, omdat  het een ondersteunend beroep is.  Zij blijven als zodanig onderdeel van de aanvullende tabel voor ondersteunende beroepen. Het Netwerk adviseerde ook de financiering voor de beroepsgroep op een andere manier te borgen.

Twee andere beroepen zijn wel toegevoegd aan de lijst van beroepen die direct tijd mogen schrijven: de ervaringsdeskundige en de HBO-pedagoog.

De VVP beraadt zich op de te ondernemen stappen. De vereniging heeft door BMC Onderzoek laten uitrekenen wat de financiële gevolgen zijn van het vervangen van de PDW’er door een basispsycholoog. De interne kosten zullen met 18% tot 26% toenemen en het aantal minuten per traject zal aanzienlijk stijgen en bovendien tegen een hoger tarief worden vergoed. Dit betekent een grote kostenstijging voor de GGZ.

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.