NZa onderzoekt verschillende varianten afrekenen eigen risico in de GGZ

08-02-2022

Het ministerie van VWS heeft de NZa per brief de opdracht gegeven om na te denken over een nieuwe manier van afrekenen van het eigen risico in de GGZ. Samen met beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars verkent de NZa nu de mogelijkheid om via een vaste eigen bijdrage per behandeling of per behandeltraject het eigen risico te verrekenen.

Met de invoering van het zorgprestatiemodel ((ZPM) in 2022 betalen cliënten in de GGZ het eigen risico niet meer voor een heel zorgtraject, maar voor losse prestaties, meestal consulten. Dit heeft tot gevolg dat bij een zorgtraject, dat over de jaargrens van 31 december heen loopt, er twee keer aanspraak wordt gemaakt op het eigen risico (bijvoorbeeld voor de periodes van november t/m december en van januari t/m april). Dit wordt ook wel een ‘dubbel eigen risico’ genoemd. De NVGzP denkt, samen met andere veldpartijen na, hoe we dit ‘dubbele eigen risico’ in de toekomst kunnen voorkomen. Wij zullen de voortgang in de gaten houden en jullie hierover op de hoogte houden.

Wat de invoering van het ZPM in 2022 betekent voor het eigen risico van cliënten, lees je in deze factsheet.

Klik hier voor de brief van het ministerie van VWS aan de NZa.

Wil je meedenken over nieuwe mogelijke varianten van het eigen risico in de GGZ? Stuur dan een mail  naar bureau@nvgzp.nl