NZa-nieuws GGZ

24-12-2021

Op 23 december verscheen de nieuwsbrief van de NZa GGZ met daarin o.a. de volgende onderwerpen:

Zorgprestatiemodel vanaf 1 januari actief
Per 2022 gaan we in de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg werken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. De tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Bovendien is er een structurele verlichting van de administratieve lasten.

Alle twaalf veldpartijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben de veldafspraken ondertekend. De bestuurlijke afspraken gelden vanaf 1 januari 2022.

De veldpartijen hebben deze afspraken gemaakt om het zorgprestatiemodel zo goed mogelijk te laten werken. De afspraken zijn voor iedereen in sector van toepassing. De NZa verwijst in de regelgeving naar de veldafspraken. Lees meer op de website van het zorgprestatiemodel.

Lees meer over het zorgprestatiemodel op nza.nl.

DIS-aanlevering vervalt per 2022
Met de introductie van het zorgprestatiemodel per 2022 vervalt de verplichte aanlevering van informatie over geleverde zorg aan DIS. Deze aanlevering verloopt in de komende jaren namelijk via Vektis (ggz) en DJI (fz). Deze partijen leveren de informatie op hun beurt aan de NZa. Je hoeft dus geen extra handelingen te doen om deze informatie aan de NZa aan te leveren. De DIS-aanlevering over 2021 moet nog wel gewoon plaatsvinden.

Regelgeving acute ggz 2022 gepubliceerd
De NZa heeft de regelgeving voor de acute ggz voor 2022 vastgesteld. De methode om de omzet voor de Jeugdwet aan te geven is aangepast. Daarnaast is duidelijker gemaakt onder welke voorwaarden begeleidend personeel mee kan tellen in het budget. Het gaat dan om begeleiding in de eerste drie dagen acute ggz voor zover die onder de Zvw valt. Dit personeel kan de consulten acute ggz binnen budget declareren, mits hun beroep op de beroepenlijst staat.
De deadline voor indiening van de voorcalculatie 2022 is uitgesteld naar 1 maart 2022. Daarnaast willen we de nacalculatie vereenvoudigen. Je wordt hiervan op de hoogte gehouden.

Meer weten? Lees dan de nieuwe regelgeving: