NZa-nieuws GGZ

14-09-2022


Op 13 september verscheen de nieuwsbrief van de NZa GGZ met daarin o.a. de volgende onderwerpen:

Hoe kunt u de samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein bekostigen?
Een goede samenwerking tussen ggz-aanbieders en de gemeente draagt bij aan passende zorg voor de patiënt én kortere wachttijden. In de Informatiekaart domeinoverstijgend samenwerken ggz en sociaal domein legt de NZa de huidige mogelijkheden uit om deze samenwerking te bekostigen. Hoe de gemeente de samenwerking organiseert en bekostigt, vraag je na bij de gemeente waarmee je samenwerkt.

Geestelijke gezondheidszorg voor wie het echt nodig heeft
Op dit moment moeten patiënten met een complexe zorgvraag het langst wachten op geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat moet anders. Daarom is de nieuwe bekostiging in de ggz zo ingericht dat de zorgverlening voor deze patiënten meer loont. De NZa hoopt dat de wachtlijsten hierdoor korter worden. Daarnaast spoort de NZa, samen met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en zelfstandig, zorgverzekeraars en zorgaanbieders aan om zich maximaal in te spannen om de ggz toegankelijker te maken. Want iedere patiënt moet kunnen rekenen op goede en tijdige zorg.
Lees meer

Lees hier de gehele nieuwsbrief.