NZa neemt kritiek regelgeving Basis GGZ ter harte

08-05-2014

De NZa is bezig met de voorbereiding van aanpassing van de regelgeving voor de Basis GGZ voor 2015. Daarbij wordt serieus gekeken naar de vele kritiekpunten op de huidige regelgeving, die door de NVGzP en andere partijen zijn ingebracht.

De nieuwe regels moeten per 1 juli bekend zijn, zodat alle partijen gelegenheid hebben zich er tijdig op in te stellen. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen de definitieve regelgeving pas op het laatste moment bekend werd.

In maart konden beroepsverenigingen en andere partijen problemen in de huidige regelgeving signaleren. In totaal leidde dit tot meer dan veertig pagina’s met bezwaren tegen de huidige regeling. Ook de NVGzP leverde een uitgebreide en zeer kritische notitie.

Groot aantal wijzigingen in studie

Inmiddels heeft de NZA alle ingekomen reacties verwerkt en geanalyseerd. Dit heeft geleid tot een lijst van 26 knelpunten. Hierbij gaat het vooral om technische uitwerkingen van het beleid en de problemen die dit oproept. Bijv. de definitie van de transitieprestatie, facturering van OVP’s, declaratie bij no show en voortijdig afbreken van behandelingen en de problemen die zullen ontstaan door de transitie van de jeugdzorg in 2015.

Een deel van de problemen zal per 1 januari 2015 kunnen worden opgelost, een ander deel vraagt nadere studie en wordt op de zogenaamde ‘onderhoudsagenda’ geplaatst.

Geen wijziging principiële beleidskeuzes

Veel kritiek heeft betrekking op principiële beleidskeuzes, zoals de keuze voor DSM-stoornissen als selectiecriterium voor de Basis GGZ en de keuze voor vergoeding in de vorm van integrale zorgprestaties. Dit zijn politieke keuzes, die door de NZa niet ongedaan kunnen worden gemaakt. Wel geeft de NZa de kritiek hierop door aan VWS. 

Betere voorlichting

Vanuit de NVGzP wordt erop aangedrongen dat de NZa niet alleen de regels aanpast, maar ook zorgt voor een betere voorlichting en communicatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.