NZA komt met regels voor zorgverzekeraars

19-08-2015

Met ingang van 2016 zijn zorgverzekeraars gebonden aan strengere regels voor zorginkoop. Met deze regels komt de NZa tegemoet aan een belangrijke wens van zorgaanbieders. Tot nu toe was er alleen maar sprake van ‘good contracting practices’, zonder toezicht of sancties.   

Volgens de nieuwe regels zijn zorgverzekeraars onder andere verplicht om vóór 1 april van elk jaar hun inkoopbeleid voor het volgend jaar te publiceren. Hierbij moet onder andere worden aangegeven wat het tijdpad is voor contractering, aan welke minimumeisen zorgaanbieders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract en welke kwaliteitsbeleid de zorgverzekeraar hanteert.

Verder wordt in de nieuwe regels bepaald dat wijzigingen in het inkoopbeleid na 1 april duidelijk gecommuniceerd en gemotiveerd moeten worden, dat zorgaanbieders voldoende tijd moeten krijgen om het voorstel van de zorgverzekeraar te bestuderen en dat zorgverzekeraars tijdens het hele inkooptraject voldoende beschikbaar is voor vragen en opmerkingen van  zorgaanbieders.

Met deze regels wordt een eerste stap gezet in de regulering van het inkoopproces en de bescherming van vooral kleine aanbieders tegen de willekeur voor zorgverzekeraars. Volgens een kritisch commentaar in Zorgvisie is van een machtsbalans tussen verzekeraars en aanbieders echter nog geenszins sprake.

Klik hier voor de nieuwe NZa-regels.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.