NZa adviseert: aanpassing eigen risico zorgbreed onderzoeken

19-04-2022

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert het ministerie van VWS om een eventuele aanpassing in het verrekenen van het eigen risico zorgbreed te onderzoeken, dus niet alleen voor de GGZ.

Samen met beroepsverenigingen, waaronder de NVGzP, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars verkende de NZa de mogelijkheid om via een vaste eigen bijdrage per behandeling of per behandeltraject het eigen risico te verrekenen in de GGZ.

Lees hier het rapport Verkenning eigen risico GGZ dat de NZa schreef in opdracht van het ministerie van VWS.

De NVGzP denkt mee
De NVGzP dacht al eerder mee over de verschillende varianten die de NZa voorlegde:

  • Variant 1 (huidige situatie): verrekening eigen risico op grond van vergoede zorgprestaties;
  • Variant 2: verrekening eigen risico met een vast bedrag op grond van een GGZ-traject;
  • Variant 3: verrekening eigen risico met een vast bedrag op grond van een zorggebeurtenis.

In z’n algemeenheid concludeerde de NVGzP destijds dat er meer tijd nodig zou zijn om in gesprek te gaan met zorgprofessionals en hun cliënten om goed inzicht te krijgen in de consequenties, en de voor- en tegens van de verschillende voorgestelde varianten (1, 2 en 3). We benoemden een lichte voorkeur voor variant 3, omdat deze variant het meest recht doet aan de manier waarop het eigen risico bedoeld is en aansluit bij de manier waarop er in andere zorgsectoren (niet medisch specialistische zorg) wordt omgegaan met het eigen risico. Tegelijkertijd constateerden we wel dat het een extra drempel zou kunnen vormen voor extra kwetsbare cliënten om in zorg te komen, met mogelijke zorgmijding tot gevolg. Als groot nadeel van deze variant constateerden we ook dat deze variant duurder is voor een cliënt als de zorg over 2 kalenderjaren heen loopt. Een nadeel dat niet van toepassing is bij variant 2. Een oplossing hiervoor zou zijn dat ook bij variant 3 voor cliënten duidelijk wordt dat het eigen risico helemaal is verbruikt (ook over het kalenderjaar heen).

Aanleiding onderzoek: ‘dubbel’ eigen risico na invoering ZPM
Aanleiding van het onderzoek van de NZa was de invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM) per 1 januari 2022. Omdat het eigen risico gekoppeld is aan de bekostiging van zorg, heeft de invoering van het ZPM gevolgen voor het eigen risico dat mensen betalen voor hun zorggebruik. Onder het ZPM wordt het eigen risico verrekend in het jaar waarin de zorg daadwerkelijk geleverd is en niet alleen in het jaar waarin de behandeling is gestart. Dit heeft tot gevolg dat bij een zorgtraject, dat over de jaargrens van 31 december loopt, er twee keer aanspraak wordt gemaakt op het eigen risico (bijvoorbeeld voor de periodes van november t/m december en van januari t/m april). Dit wordt ook wel een ‘dubbel eigen risico’ genoemd. Omdat er geen oplossing voor dit ‘dubbele eigen risico’ is gevonden, is er wel een onderzoek naar gestart.