NVVP: vrijgevestigde psychologen uit de markt gedrukt

18-09-2014

Zorgverzekeraars kopen per 1 januari 2015 fors minder zorg in bij vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. Hierdoor zullen niet alleen wachtlijsten ontstaan, maar ook de vrije keuze voor een behandelaar zal worden beperkt. Dat stellen de NVVP en de LVE in een gezamenlijk persbericht.

Aanleiding voor de vermindering is volgens de NVVP en de LVE de transitie van de jeugd-ggz naar gemeenten per 1 januari 2015. Zorgverzekeraars hoeven niet langer vrijgevestigde zorgaanbieders, die kinderen en jongeren tot 18 jaar behandelen, te contracteren. In de contracten die recentelijk zijn aangeboden aan vrijgevestigde zorgaanbieders, blijkt dat zorgverzekeraars en masse fors snijden in de omzetplafonds van vrijgevestigden: dit levert dalingen op tot wel 40%! Dergelijke dalingen komen volstrekt niet overeen met het percentage van vrijgevestigde zorgaanbieders dat kinderen en jongeren behandelt (circa 15%).

NVVP en LVE concluderen dan ook dat zorgverzekeraars de transitie van de jeugd-ggz misbruiken om interne bezuinigingsdoelstellingen te realiseren. Zij drukken de vrijgevestigden uit de markt. Door de forse dalingen dreigen praktijken  noodgedwongen te moeten  krimpen of sluiten. Patiënten die door een vrijgevestigde zorgaanbieder behandeld willen worden, zullen te maken krijgen met wachtlijsten én een beperking van de vrije keuze van behandelaar.

NVVP en LVE vinden het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars zeer zorgwekkend en hebben het ministerie van VWS en de NZa gevraagd in te grijpen. Na overleg met zowel VWS en de NZa is tot op heden geen actie ondernomen om het tij te doen keren. NVVP en LVE vinden dan ook dat het signaal dat is afgegeven niet serieus wordt genomen. Als de minister en/of de NZa niet ingrijpen, kan volgens NVVP en LVE een grote groep patiënten per 1 januari 2015 niet meer door een vrijgevestigde psycholoog of psychotherapeut worden behandeld.

Eerder signaleerde ook het NIP al grote problemen rondom de verlaging van omzetplafonds in 2015. Klik hier