NVP looft Wim Trijsburgprijs uit voor wetenschappers

19-04-2021

Om onderzoekers te stimuleren, looft de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) de Wim Trijsburgprijs uit. Ken jij iemand die onderzoek heeft gedaan of doet naar werkzame factoren in de psychotherapie? Iemand die samenhang en integratie binnen de psychotherapie en de cliënt centraal stelt? Meld hem of haar dan voor 1 juni 2021 aan.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de prijs, moet de kandidaat aan voorwaarden voldoen. Hij of zij:

  • brengt in het onderzoek verbinding aan tussen praktijk, theorie en wetenschap;
  • levert met onderzoek of de vernieuwde theorievorming een relevante bijdrage voor de psychotherapeutische praktijk, zowel kwantitatief als kwalitatief;
  • nodigt uit naar verbreding van het vak psychotherapie;
  • heeft (resultaten van het) onderzoek uitgedragen door presentaties en/of publicaties. Er dient in het Nederlands een artikel te zijn gepubliceerd, naast buitenlandse publicaties;
  • heeft zich de afgelopen 4 jaar beziggehouden met psychotherapeutisch onderzoek of vernieuwende theorievorming;
  • is naast onderzoeker ook werkzaam in de praktijk.

Aanmelden voor 1 juni
Wil je iemand voordragen die voldoet aan de voorwaarden? Je kunt iemand voor 1 juni 2021 aanmelden. Hier vind je ook meer informatie over de procedure.

De prijs wordt uitgereikt op de Dag van de Psychotherapie op 10 december 2021. De winnaar van de prijs ontvangt een glassculptuur en een geldbedrag, te besteden aan een studiereis en/of internationaal congres.

De Trijsburgjury
is onderdeel van de wetenschapsraad van de NVP en bestaat uit:
dr. Anna Bartak
dr. Adriaan van ’t Spijker
dr. Wubbo Scholte