NVO: BIG-status voor orthopedagoog-generalist

20-11-2013

De NVO heeft op 8 november jl. bij de Minister van VWS een verzoek ingediend om het beroep orthopedagoog-generalist op te nemen als artikel-3 beroep in de wet-BIG, naast o.a. de gz-psycholoog en de psychotherapeut.

Orthopedagoog voldoet aan criteria wet-BIG

Volgens de NVO voldoet de orthopedagoog aan de criteria die gelden voor erkenning als artikel-3 beroep. Er is sprake van een basisberoep dat zich onderscheidt van andere beroepen, de werkzaamheden van de orthopedagoog zijn  gericht op de individuele gezondheidszorg en vanuit het gezichtspunt van de volksgezondheid is het nodig dat er cliënten zorg krijgen van daarvoor opgeleide professionals, die hun kennis en vaardigheden op dit vlak onderhouden.

Aanleiding: hoofdbehandelaarschap en transitie jeugdzorg

Aanleiding voor het verzoek is onder andere de discussie over het hoofdbehandelaarschap en de transitie van de jeugdzorg.  De Minister heeft aangegeven dat na 2015 in de gezondheidszorg BIG-registratie voorwaarde zal zijn voor hoofdbehandelaarschap. Ook in de jeugdzorg komt naast de BIG-registratie een kwaliteitsregister jeugdzorg, waarin ook de orthopedagoog-generalist is opgenomen. Onduidelijk is echter of dit kwaliteitsregister voor de hele jeugdzorg zal gelden. Voor de BIG-registratie is dit wel het geval.

Orthopedagoog en gz-psycholoog

Het voorstel van de NVO is in historisch perspectief opmerkelijk. Bij de introductie van de wet BIG is ook reeds geprobeerd te komen tot een afzonderlijk beroep orthopedagoog. Dit heeft toen geresulteerd in een compromis, waarbij voor psychologen en pedagogen gezamenlijk één BIG-beroep gecreëerd is: de gz-psycholoog. Om deze reden bevatten de deskundigheidsomschrijving en de opleidingseisen van de gz-psycholoog ook veel pedagogische elementen. Het grootste deel van de orthopedagogen die in de gezondheidszorg werkt is ook tevens gz-psycholoog.

Klik hier voor de tekst van het verzoek van de NVO aan de Minister.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.