NVGzP zoekt nieuwe directeur

22-12-2015

Het bestuur van de NVGzP is op zoek naar kandidaten voor de functie van:

DIRECTEUR van de NVGzP

 

De vacature ontstaat per 1 maart 2016 en het streven is deze zo spoedig mogelijk in te vullen.

De belangrijkste reden voor de oprichting van de NVGzP was de behoefte aan een betere belangenbehartiging van de gz-psychologie en haar beoefenaren: gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.
 Sinds haar oprichting eind 2012 heeft de vereniging een forse groei doorgemaakt naar meer dan 2.400 leden. Onder hen talrijke prominenten in het vak, zoals vrijwel alle hoofdopleiders, maar ook veel jonge gz-psychologen en psychologen en pedagogen die in opleiding zijn tot gz-psycholoog.

De Ledenraad bepaalt het strategisch beleid en de algemene kaders van de vereniging. Verder benoemt zij het bestuur en houdt zij toezicht op het bestuur.

Het bestuur bestaat uit 5 leden en legt verantwoording af aan de Ledenraad.

Het bestuur wordt in haar werk ondersteund door enkele commissies, waaronder een commissie kwaliteit en een klachtencommissie. Daarnaast kent de vereniging twee afdelingen: de afdeling Specialisten en de afdeling Somatopsychologische werkvelden. De vereniging wordt ondersteund door het verenigingsbureau onder leiding van een directeur.

De directeur is samen met het bestuur verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de strategie en het beleid van de vereniging. Hij/zij ondersteunt het bestuur, is samen met de voorzitter het gezicht en aanspreekpunt van de vereniging en geeft leiding aan de activiteiten van het verenigingsbureau.

Taken

 • Het regisseren en coördineren van de discussie omtrent het strategisch beleid;
 • Beleidsvoorbereiding en uitvoering, zowel op strategisch niveau als op inhoudelijke dossiers;
 • Proactief in contact treden met leden(groepen), verschillende interne en externe stakeholders en participeren in overkoepelende overleggen;
 • Het regisseren en coördineren van activiteiten die de belangen van het vak en de leden behartigen;
 • Aansturen van de medewerkers van het ondersteunend bureau;
 • Aansturen van opdrachtnemers van projecten (ZZP’ers);
 • Nauw contact onderhouden met het bestuur;
 • Secretariaatsvoering van bestuur, ledenraad, afdelingen en strategische commissies;
 • Opstellen begroting en toezien op de realisatie ervan;
 • Aanspreekpunt voor derden.

Functie-eisen

 • Academische opleiding;
 • Vertrouwd met de wereld van de gz-psychologie;
 • Bij voorkeur bekend met de wereld van de zorgverzekeraars en de wet- en regelgeving binnen de gezondheidszorg;
 • Kennis van en ervaring met beleidsprocessen in de gezondheidszorg;
 • Kennis van en liefst ervaring met de dynamiek van een beroepsvereniging;
 • Ervaring met belangenbehartiging en onderhandelen;
 • Vlotte pen.

Competenties

 • Innemend en verbindend;
 • Proactief en gericht op ondernemen;
 • Bestuurlijk sensitief;
 • Energie kunnen mobiliseren en mensen in beweging kunnen krijgen;
 • Gericht op samenwerking en goed kunnen omgaan met verschillende belangen;
 • Zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau kunnen schakelen en handelen;
 • Hands-on mentaliteit;
 • Communicatief vaardig;
 • Kunnen netwerken en lobbyen.

Arbeidsvoorwaarden

De nieuwe directeur wordt aangesteld voor 0,6 à 0,8 fte. per week. De functie is ingeschaald in functiegroep 70-75 van de Cao GGZ. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Sollicitatieprocedure

Voor meer informatie kunt u mailen naar prof. dr. M.J.P.M. Verbraak, voorzitter NVGzP (m.verbraak@propersona.nl), waarna telefonisch contact met u zal worden opgenomen.

Om te solliciteren stuurt u uw motivatie en CV naar mvdootingh@nvgzp.nl.

Oriënterende gesprekken zullen in de tweede helft van januari plaatsvinden.

Sluiting reactietermijn: 15 januari 2016.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.