NVGzP zoekt leden voor klankbordgroepen cao’s

12-07-2018

Als vereniging vinden we het belangrijk dat onze leden betrokken zijn bij en invloed uit kunnen oefenen op de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Daarom sluiten we ons per 1 januari 2019 bij cao-partij FBZ aan.

In de aanloop kunnen al komend najaar leden vanuit de NVGzP deelnemen aan de klankbordgroep voor de cao Ziekenhuizen en de klankbordgroep voor de cao Jeugd.

Als je deelneemt aan de klankbordgroep, ben je goed op de hoogte van de ontwikkelingen achter de schermen en kun je invloed uitoefenen op het cao-proces door de onderhandelaars te voeden met signalen uit jouw werk. Via bureau@nvgzp.nl kun je je bij de onderhandelaars aanmelden. Als vereniging stellen we je aanmelding als lid van de klankbordgroep zeer op prijs. Voor bijeenkomsten van de klankbordgroepen is dan ook een onkosten- en reiskostenvergoeding vanuit de NVGzP beschikbaar.