NVGzP wordt lid van de FBZ

31-01-2018NVGzP wordt lid van werknemersorganisatie FBZ. Daarmee zijn NVGzP-leden vertegenwoordigd in cao-onderhandelingen.

Na diverse gesprekken om tot overeenstemming te komen, is de afspraak gemaakt: de NVGzP sluit zich aan bij de FBZ. Daarmee hebben we een belangrijk doel behaald: vertegenwoordiging in cao-onderhandelingen van onze leden die in dienstverband werken. Als cao-partij onderhandelt FBZ over arbeidsvoorwaarden aan grote cao-tafels, met name in de zorg.

FBZ is anders georganiseerd dan andere zorgvakbonden. Het is een federatie die vooral bestaat uit beroepsorganisaties. Behalve het cao-overleg op landelijk niveau, voert FBZ overleg met honderden werkgevers in de instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan.

Er moet nog het een en ander gebeuren voordat de aansluiting formeel plaatsvindt, zowel praktisch als procedureel. We streven ernaar om alles rond te hebben per 1 januari 2019, of zo veel eerder als mogelijk is.