NVGzP werkt mee aan aflevering Pointer over verbetering psychodiagnostiek

28-04-2021


Op maandag 19 pril zond Pointer een aflevering uit over tekortkomingen in de psychodiagnostiek binnen de GGZ.

In de aflevering komen patiënten en professionals aan het woord over de problemen rond psychodiagnostiek in de GGZ: “Veel instellingen bezuinigen op de diagnostiek, terwijl goede diagnostiek de basis is voor de keuze van de juiste behandeling. Haastige diagnostiek kan leiden tot te snelle conclusies”, zo stelt Paul van der Heijden van Reinier van Arkel. “Simpelweg omdat een intake maar 3 kwartier duurt. Dan moet je al een voorlopige diagnose stellen. Dat is echt een probleem.” Een voorlopige diagnose geeft volgens hem meteen al richting en soms ook de verkeerde.”

Het risico op misdiagnoses wordt volgens professionals vergroot door bezuinigingen binnen de GGZ. Volgens klinisch psycholoog Jan Derksen, die decennialang psychodiagnostiek doceerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, leidt dat er onder meer toe dat GGZ-instellingen de diagnostiek vaker overlaten aan onervaren professionals. Derksen: “Met de lager opgeleiden worden gaten gevuld en de wachtlijsten verminderd. Dan sturen we een patiënt door naar een GGZ-instelling en dan doet een voormalig student van mij de intake. En dát is dan de gespecialiseerde zorg.” Jan Derksen is niet de enige die dit opmerkt. Meerdere behandelaren vertellen ons dat vanuit kostenoverwegingen juist vaak de laagst opgeleide mensen ‘aan de poort zitten’.

NVGzP levert input voor aflevering
Ingrid Wigard en Ellen van den Eijnden, beiden actief lid van de commissie Kwaliteit van de NVGzP hebben input geleverd voor deze aflevering van Pointer. Zij zijn zelf betrokken geweest bij de opzet, uitvoer en uitwerking van een onderzoek naar psychodiagnostiek binnen GGZ-instellingen, die de NVGzP onlangs heeft uitgevoerd. Hun verhaal kun je hier terugvinden.

Werkgroep psychodiagnostiek NVGzP
De NVGzP deed zelf ook onderzoek naar psychodiagnostiek binnen GGZ-instellingen. Resultaten uit dit onderzoek laten ook een vergelijkbaar beeld zien. Daarnaast worden in het onderzoek verbeteringen geopperd voor de financiering, de psychologische (vervolg-)opleidingen, meer opleidingsplaatsen voor regiebehandelaren en verplichte bij- en nascholing voor alle BIG-geregistreerde professionals. Daarnaast is het wenselijk dat er een duidelijk (kwalitatief) kader komt welke beroepsprofessional diagnostiek gaat uitvoeren; niet alleen voor wat betreft regiebehandelaren, maar ook ten aanzien van medebehandelaren. En dan niet alleen voor vrijgevestigden, maar juist ook voor instellingen, waar de inzet van minder goedgekwalificeerd personeel bij de diagnostiek helaas steeds meer voorkomt.

Om de uitkomsten van het onderzoek verder te duiden, wordt er binnen de NVGzP een werkgroep opgezet, die zich verder gaat verdiepen in hoe betere psychodiagnostiek gerealiseerd kan worden.