NVGzP-symposium over hoofdbehandelaarschap GGZ en advies commissie Meurs

10-06-2015

Op donderdagavond 25 juni organiseert de NVGzP een symposium over het hoofdbehandelaarschap in de GGZ en het advies van de commissie Meurs. Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.

Klik hier voor ons themadossier hoofdbehandelaarschap met alle informatie

Symposium

Wat betekent het advies van de commissie Meurs voor de positie van de gz-psycholoog, de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog in de gespecialiseerde GGZ? Welke perspectieven bieden het door de commissie voorgestelde ‘regiebehandelaarschap’ en ‘Kwaliteitsstatuut’? Dat zijn de vragen in centraal staan tijdens het symposium.

Het symposium start met een bespreking van de hoofdlijnen van de advies van de commissie Meurs door Marina de Lint, secretaris van de commissie. Aansluitend gaat psychiater Corstiaan Bruinsma in op het Kwaliteitsstatuut als instrument voor de borging van de kwaliteit van zorg. Bruinsma  is voorzitter van de Raad van Bestuur van Lentis, waar reeds gewerkt wordt met een kwaliteitsstatuut.

Tot slot komen Joost Walraven (Dimence) en Geza Kovacs (SPELpsychologen) aan het woord over het regiebehandelaarschap. Is dit oude wijn in nieuwe zakken, of opent dit de mogelijkheid voor nieuwe manieren van werken, die beter aansluit bij het streven naar doelmatige en kwalitatief goede zorg?

Het symposium vindt plaats in De Witte Vosch, Oudegracht 46, Utrecht. Aanvang 18 uur, inloop met mogelijkheid tot deelname aan het dinerbuffet vanaf 17.00 uur.

NVGzP-leden hebben gratis toegang. Niet-leden betalen een bijdrage van € 49. Deze wordt in mindering gebracht op de contributie als men besluit lid te worden van de NVGzP.

Ledenvergadering

Aansluitend aan het symposium vindt de Algemene Ledenvergadering van de NVGzP plaats. De ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden. Op de agenda onder andere:

  • Verslagen laatste 2 ledenvergaderingen
  • Jaarrekening en jaarverslag 2014

Klik hier om je aan te melden voor het symposium en/of de ledenvergadering

[cd_button text=”Aanmelden” link=”https://www.nvgzp.nl/12228/” size=”button-large” precolor=”button-green” class=”centreer”][/cd_button]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.