NVGzP start ledenwerfcampagne

05-11-2014

“Geef de gz-psychologie MÉÉR stem”. Onder dat motto start de NVGzP vanaf volgende week een grote ledenwerfcampagne. Doel: 2015 leden in 2015. 

De NVGzP heeft zich de afgelopen twee jaar een duidelijke plek verworven als vereniging voor gz-psychologen en specialisten. Alleen het afgelopen jaar al groeide het ledental met meer dan 25%, en op steeds meer plaatsen zitten wij ‘aan tafel’ als vertegenwoordiger van BIG-geregistreerde gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen.

Meer leden, meer invloed

Om de belangen van ons vak en onze leden nog beter te kunnen behartigen is verdere groei noodzakelijk. Juist in deze tijd van bezuinigingen, stelselwijzigingen en toenemende macht van zorgverzekeraars is het van belang dat de stem van gz-psychologen en specialisten gehoord wordt. Hoe meer leden, hoe meer de NVGzP recht van spreken krijgt als vertegenwoordiger van BIG-geregistreerde psychologen.

Ledenkrant en campagne

In het kader van de ledenwerving verschijnt volgende week een Ledenkrant, die in tweevoud toegezonden wordt aan alle NVGzP-leden: één voor jezelf, één om uit de delen aan collega’s. Daarnaast is er onder andere een aantrekkelijk presentje voor nieuwe leden én voor leden die een nieuw lid werven: de nieuwste bundel van Sigmund, Peter de Wits relativerende en humoristische kijk op ons vak.

Ideeën of suggesties voor de ledenwerfcampagne? Laat het ons weten via 2015leden@nvgzp.nl  

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.