NVGzP sluit zich aan bij het Ambtenarencentrum

18-12-2018


Een deel van onze leden is werkzaam bij Universitaire Medische Centra, Universiteiten of Onderzoeksinstellingen. Zij zijn daarmee veelal in dienst van de overheid en dus aangesteld als ambtenaar. Voor deze leden behartigt het Ambtenarencentrum de werknemersbelangen.

Wat doet het  Amtenarencentrum ?
Via het Ambtenarencentrum (AC) voeren de aangesloten vakbonden (waaronder FBZ, waar de NVGZP ook bij aangesloten is) en vakverenigingen, het overleg met de sectorwerkgevers over arbeidsvoorwaarden en andere aangelegenheden op personeelsgebied. Het Ambtenarencentrum is vertegenwoordigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) en de Pensioenkamer. Het Ambtenarencentrum heeft een zetel in het bestuur van het Algemeen Bestuurlijk Pensioenfonds (ABP). Daarnaast zit zij in het Verantwoordingsorgaan van ABP.

Dit alles betekent dat wij nu ook voor de BIG-geregistreerde psychologen die bij onderzoeksinstellingen, universiteiten en UMC’s werkzaam zijn, mee kunnen praten bij de onderhandelingen over de nieuwe cao en daarmee een stem verwerven bij het vaststellen van de salarissen en de arbeidsomstandigheden. Wij zijn er blij mee!

Vragen en suggesties
Meer informatie over het AC vind je op www.ambtenarencentrum.nl. Voor vragen of suggesties kun je contact opnemen met E: bureau@nvgzp.nl of  T: 030 686 87 77