NVGzP schrijft geschiedenis!

24-01-2018

Terwijl één van de zwaarste stormen uit de Nederlandse geschiedenis over ons land raasde, schreef de NVGzP op 18 januari zelf geschiedenis. Het 20-jarig bestaan van de gz-psycholoog en het 5-jarig bestaan van de NVGzP waren dé reden om het congres ‘dilemma’s en innovaties in de diagnostiek’ te organiseren.

Nadat de deelnemers de opkomende storm hadden getrotseerd, heetten Huib van Dis en Anneloes van Baar de deelnemers welkom en gaven een vooruitblik op de dag en lichtten de interactieve tool, die tijdens het congres gebruikt werd, toe.

Plenaire sessies:

Wat telt als een stoornis?
Trudy Dehue deed een inspirerend en goed verhaal over de DSM-5. De DSM-5 heeft bij de introductie tot veel discussie geleid. In de Nederlandse GGZ staat de DSM-5 centraal in de registratie en financiering. Trudy Dehue gaf een kritische historische en wetenschapsfilosofische analyse over categorisering en psychiatrische classificatie. ‘De DSM is het boek waarin psychiaters menselijke eigenschappen tot hun domein verklaren’ aldus Trudy Dehue.

Dilemma’s van de psychofarmacologie: De balans van ‘benefit’ en ‘harm’
Elke GZ-psycholoog ziet in haar/zijn klinische praktijk patiënten die psychofarmaca gebruiken. Antidepressiva, AHDH-medicatie en antipsychotica laten een toename zien in gebruik. Dick Bijl ging (interactief) in op de achtergrond van het onderzoek naar de effecten psychofarmaca en de afweging van “benefit” en “harm” van het gebruik.

Bekijk hier de presentatie.

Themasessies

Na de pauze, waarin deelnemers kennis hebben gemaakt met elkaar en de congrespartners, kon men in verschillende rondes kiezen uit de volgende themasessies:

Themasessie ronde 1

 • Transdiagnostische factoren: Consequenties voor de diagnostiek door Bas van Heycop ten Ham
  Bekijk hier de presentatie
 • Diagnostiek en somatische comorbiditeit in de GGZ vanuit het perspectief van chronische ziekte en multimorbiditeit (in het bijzonder diabetes mellitus) door Frank Snoek
  Bekijk hier de presentatie

Themasessie ronde 2

 • Psychopathologie en dynamische netwerkbenadering door Marieke Wichers
  Bekijk hier de presentatie
 • Diagnostiek en somatische comorbiditeit vanuit neuropsychologisch perspectief door
  Rudolf Ponds
  Bekijk hier de presentatie
 • Risicotaxatie als diagnostisch proces in de justitiële jeugdinrichting door Marijke van Genabeek
  Bekijk hier de presentatie

Themasessie ronde 3

 • Gepersonaliseerde diagnostiek en monitoring door Philippe Delespaul
  Bekijk hier de presentatie
 • Implementatie van de Zorgstandaard Angststoornissen in de praktijk voor de professional, de patiënt en de naaste door Astrid Partouns en Maaike van der Linden
  Bekijk hier de presentatie
 • Latrogene klachten en psychopathologie; Farmacoanamnese; een essentieel onderdeel van de diagnostiek in de GGZ? Door Huib van Dis
  Bekijk hier de presentatie
 • Klinische toepassing van gaming door Rutger Engels
  Bekijk hier de presentatie

Plenaire afsluiting
Ter afsluiting van de dag vertelde Denny Borsboom enthousiast en met geheel eigen kijk over tools voor de scientist-practitioner in de klinische praktijk van de GZ-psychologie. De GZ-psycholoog heeft als uitgangspunt zoveel mogelijk evidence based te willen werken. Clinical trials kunnen leiden tot richtlijnen, generieke modules en zorgstandaarden. Maar het vak ontwikkelt zich ook door  observaties in de klinische praktijk die kunnen leiden tot klinische vooruitgang en wetenschappelijke inzichten. Denny Borsboom sprak over tools voor de clinicus die als scientist-practitioner wil bijdragen aan de ontwikkeling van de GZ-psychologie.

Bekijk hier de presentatie

Gezamenlijkheid
Nadat voorzitter van de NVGzP Marc Verbraak een woord van dank uitsprak en stil stond bij het
5-jarig bestaan van de NVGzP, werd gezamenlijk het glas geheven op deze feestelijke mijlpaal. Ook de treinstoring, als gevolg van de storm, leidde tot een behoorlijke dosis gezamenlijkheid. Het gastenboek werd een marktplaats om te carpoolen, waardoor in de auto nog lang nagepraat kon worden over het congres.

Hier vind je de foto’s van het jubileumcongres.

De NVGzP kijkt terug op een mooie, inhoudelijke en goede dag. Ook de deelnemers waren enthousiast en hebben het congres gewaardeerd met een 8!