NVGzP regelt aansluiting bij geschillencommissie (Wkkgz)

21-10-2016

Vrijgevestigde NVGzP-leden die zich hebben aangesloten bij de klachtenregeling van de NVGzP, worden binnenkort aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. De NVGzP heeft samen met de overige beroepsverenigingen van P3NL overeenstemming bereikt met de Geschillencommissie in Den Haag.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz) vervangt de kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De nieuwe wet geeft onder meer aan dat er een geschillencommissie moet komen die, naast klachten, ook claims zal afhandelen. De NVGzP heeft er voor gekozen om binnen P3NL-verband aansluiting bij een geschillencommissie te zoeken voor de leden die zich hebben aangesloten bij het klachtenreglement NVGzP. De NVGzP stelt vrijgevestigde zorgaanbieders op deze manier in staat om per 1 januari 2017 aan hun wettelijke verplichtingen op grond van de Wkkgz te voldoen.

De onafhankelijke en erkende geschillencommissie zal worden opgericht door de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken (SGC) in Den Haag. Voor dit doel sluit P3NL een samenwerkingsovereenkomst met SGC. Deze overeenkomst ligt op dit moment bij P3NL ter ondertekening.

De Wkkgz verplicht eveneens het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten van cliënten op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. De klachtencommissie is tegelijkertijd niet langer verplicht, maar kan wel als belangrijk tussenstation dienen om te voorkomen dat de klager snel naar een geschilleninstantie gaat. Op dit moment is de NVGzP, in samenwerking met de NVP, achter de schermen actief om de huidige klachtenregeling Wkkgz-proof te maken. Ook de eisen die binnen de WMO en Jeugdwet worden gesteld aan een klachtenreglement, worden meegenomen in de aangepaste regeling zodat zowel vrijgevestigden, werkzaam binnen de volwassenenzorg als binnen de jeugdhulp, zich kunnen aansluiten bij deze klachtenregeling.

Medio november zullen we u nader berichten over de aangepaste klachtenregeling. Deze klachtenregeling komt tot stand in samenwerking met de NVP; zowel leden van de NVP als van de NVGzP kunnen zich aansluiten bij deze regeling.

 

[cd_text]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.