NVGzP protesteert tegen inkoopvoorwaarden CZ voor Basis GGZ

29-04-2015

De NVGzP heeft een kritische brief geschreven aan zorgverzekeraar CZ over haar voorgenomen inkoopbeleid voor de Generalistische Basis GGZ. De kritiek betreft met name de voorgestelde ‘productmix’, waarin gz-psychologen zich vooral zouden moeten toeleggen op de kortere behandelingen in de Basis GGZ. 

In het inkoopbeleid dat CZ eerder deze maand publiceerde wordt gesteld dat voor vrijgevestigde gz-psychologen de nadruk moet liggen op de ‘prestaties’ Kort en Middel. Dit in tegenstelling tot psychotherapeuten, voor wie de nadruk ligt op de ‘prestaties’ Middel en Intensief. Concreet wordt gesteld dat gz-psychologen moeten streven naar 40% Kort, 40% Middel en 20% Intensief. Bij afwijkingen van meer dan 5% kan CZ terugvordering eisen van betaalde declaraties.

In haar reactie  benadrukt de NVGzP dat deze verdeling berust op een verkeerd beeld van de competentie van de gz-psycholoog.  Op basis van zijn opleiding en competenties is de gz-psycholoog bekwaam om alle behandelingen in de GGZ uit te voeren. Als het gaat om de behandeling van niet-complexe aandoeningen (het domein van de Generalistische Basis GGZ) is er geen onderscheid tussen de competentie van de gz-psycholoog en de psychotherapeut. Er is dan ook geen enkele reden te bedenken waarom de productmix van beide professies zou moeten verschillen, en de gz-psycholoog zich zou moeten beperken tot korterdurende producten.

Volgens de NVGzP leidt de voorgestelde ‘productmix’ ertoe dat gz-psychologen niet meer kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid: het  uitvoeren van diagnostiek en behandelingen volgens evidence-based richtlijnen van psychische aandoeningen.

Het inkoopbeleid wordt pas op 1 juni definitief gepubliceerd. De NVGzP dringt aan op een spoedig gesprek en bijstelling van de voorgestelde productmix.

Klik hier  voor de integrale tekst van de brief . Voor alle informatie over het inkoopbeleid van CZ en ander zorgverzekeraars klik hier

2 thoughts on “NVGzP protesteert tegen inkoopvoorwaarden CZ voor Basis GGZ

  1. Dank voor de adequate reactie richting CZ. Ik kan maar moeilijk begrijpen hoe in toenemende mate zomaar eisen worden gesteld die niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. In dit geval is het nog erger: de eisen zijn ook nog eens totaal onlogisch.

    Het is goed dat de NVGzP zich hier tegen uitspreekt.

  2. Ik begrijp ook niet hoe zorgverzekeraars denken dat ik hier invloed op heb? Alsof ik van tevoren weet met wat voor problematiek iemand komt en exact kan inschatten hoe lang dit gaat duren. Zeker met de POH-GGZ nu in het veld, is het mijn ervaring dat ik vooral middel en intensief ‘doe’.

Comments zijn gesloten