NVGzP-praktijkvisitatie erkend voor 2023

19-04-2022

Steeds meer verzekeraars wensen (eisen) van de BIG-geregistreerde psycholoog een kwaliteitscertificaat waaruit blijkt dat de betreffende psycholoog door zijn bevoegdheid en bekwaamheid in te zetten, kwaliteit levert. Dit betekent een goede patiëntenzorg en een goede praktijkvoering. Inmiddels hebben zorgverzekeraars CZ, VGZ, Zilveren Kruis en Menzis laten weten de praktijkvisitatie van de NVGzP (weer) te erkennen voor 2023. 

De praktijkvisitatie is kwalitatief en inhoudelijk afgestemd op de behoefte van juist onze beroepsvereniging; het bieden en monitoren van kwaliteit.

Een startcertificaat kan in eerste instantie verkregen worden op basis van een papieren checklist, het zogenaamde spiegeldocument. In principe volgt er dan binnen drie maanden een fysieke visitatie.

Klik hier voor de uitgangspunten in het visitatiekader vrijgevestigden.
Op onze website kun je meer lezen over de achtergrond van de praktijkvisitatie.

Je meldt je aan voor de visitatie door het invullen van dit formulier.