NVGzP pleit bij Eerste Kamer voor behoud keuzevrijheid Basis GGZ

27-10-2014

“Komt een vrouw niet meer bij de psycholoog”. Onder die titel hebben de NVGzP, de NVO, de VGCT en de Vereniging EMDR Nederland een ingezonden stuk gestuurd aan de Eerste Kamer waarin gepleit wordt voor behoud van de keuzevrijheid voor patiënten in de Basis GGZ. Dinsdag 28 oktober besprak de Eerste Kamer de wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, dat hierover gaat.

De Tweede Kamer heeft eerder bepaald dat artikel 13 zal worden gewijzigd. Hierdoor zijn zorgverzekeraars niet langer verplicht om ongecontracteerde zorg te vergoeden. De Tweede Kamer hefet hierbij een uitzondering gemaakt voor een aantal eerstelijnsdisciplines, zoals de huisarts, de fysiotherapeut en de diëtist.

In hun stuk betogen de vier verenigingen in hun ingezonden stuk dat deze uitzondering ook behoort te gelden voor de Basis GGZ. Immers: net als bij de andere eerstelijnsdiciplines  gaat beperking van de keuzevrijheid ten kosten van de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg.

Ruard Ganzevoort van Groen Links heeft onder andere naar aanleiding van deze notitie vragen gesteld over de keuzevrijheid bij psychologische en psychotherapeutische zorg. De minister weet in haar antwoord echter niet van wijken: juist vanwege de grote veranderingen in de Basis GGZ is het van belang dat zorgverzekeraars hierop ‘regie kunnen voeren’, en dat lukt niet als de keuzevrijheid voor de basis GGZ gehandhaafd blijft.

Een belangrijke kwestie is of de voorgenomen wijziging van artikel 13 juridisch wel  mag, in verband met Europese regelgeving over toegankelijkheid van de gezondheidszorg. De Raad van State was in een ‘voorlichting’ aan de Eerste Kamer kritisch, maar leek geen principiële belemmeringen te zien. In een reactie die op 26 oktober is aangeboden aan de Eerste Kamer betogen twee gezondheidsjuristen dat die principiële bezwaren er wel degelijk zijn. Ook andere juristen hebben het advies van de Raad van State bekritiseerd.

De definitieve besluitvorming over het wetsontwerp staat gepland voor de vergadering van 9 december.

Klik hier om het stuk te lezen

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.