NVGzP, NIP en NVO reageren op internetconsultatie rzd en rvggz

06-09-2019

De NVGzP heeft samen met het NIP en NVO gereageerd op de internetconsultatie van de regeling zorg en dwang (rzd) en de regeling verplichte ggz (rvggz). In deze regelingen worden bepalingen in beide wetten verder uitgewerkt.

Zorgverantwoordelijke
In de regeling zorg en dwang hebben wij aangegeven dat ook de psychologische beroepsgroep (bij voorkeur WO-opgeleid) zorgverantwoordelijke kan zijn. Nu wordt deze gehele beroepsgroep hierin niet genoemd en dat is niet conform realiteit omdat ook psychologen de taken van een zorgverantwoordelijke binnen bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg of de verpleeghuiszorg op zich kunnen nemen. Het is onwenselijk om bij voorbaat deze beroepsgroep uit te sluiten.

Deskundigen
In de regeling verplichte ggz (rvggz) hebben we beargumenteerd waarom klinisch neuropsychologen en gz-psychologen ook toegevoegd moeten worden als deskundigen die met een patiënt een verklaring kunnen opstellen omtrent de redelijke waardering van zijn belangen. Deze beroepen zijn nu niet als deskundigen aangemerkt. Daarnaast stellen we dat de gz-psycholoog ook als deskundige geraadpleegd zou kunnen worden bij het opstellen van een zorgplan. Deze beroepsgroep wordt nu nog niet als optie beschreven.

Aanlevering aan IGJ
Tenslotte hebben we aangegeven dat we de noodzaak van de landelijke aanlevering aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van duiding van cijfers omtrent dwangzorg snappen. Echter, deze zouden jaarlijks moeten plaatsvinden en niet, zoals nu in de regeling gesteld, twee keer in het jaar. Reden is dat primair de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving de komende jaren op de voorgrond moet staan en niet de verplichte landelijke aanlevering van de duiding van geregistreerde cijfers. Bij het registratiesysteem Argus in de GGZ is namelijk gebleken dat deze duiding niets toevoegt aan kwaliteitsverbetering als de onderliggende structuur en organisatie onvoldoende uitgekristalliseerd is. Oftewel: geef professionals de tijd om te leren en te verbeteren en zet er niet meteen een zware toetsing op.

De brief kun je hier vinden.