NVGzP ledenenquête: hoge respons, grote tevredenheid

19-03-2015

Peter van Drunen

Bijna vijfhonderd NVGzP-leden hebben deelgenomen aan de ledenenquête van de NVGzP.  Momenteel worden de  resultaten verwerkt. De eerste indruk: leden zijn erg tevreden over de NVGzP, en zien belangenbehartiging met afstand als belangrijkste taak van de vereniging.

Meer dan 95% van de respondenten zien belangenbehartiging als een zeer belangrijke (80%) of belangrijke (16%) taak van de NVGzP. Ook de informatievoorziening (75%) en het bieden van een eigen organisatie voor BIG-geregistreerde psychologen (90%) worden als belangrijk of zeer belangrijk gezien.

Driekwart van de leden is tevreden of zeer tevreden over de prestaties van de NVGzP op het gebied van belangenbehartiging. Ook over de nieuwsvoorziening is de meerderheid van de leden goed te spreken (63-70%). Bijna tweederde van de respondenten geeft de NVGzP een rapportcijfer van 8 of hoger. Bijna iedereen heeft het lidmaatschap wel eens aangeraden bij collega’s of vrienden, of acht het waarschijnlijk dat zij dat in de toekomst zullen doen.

Eén derde van de respondenten geeft aan zelf in de toekomst wel een bijdrage te willen leveren aan het werk van de NVGzP, bij voorbeeld door vakinhoudelijke activiteiten of deelname aan bestuur of commissies.

De volledige resultaten van het onderzoek worden in de loop van april verwacht.

Directeur Mirjam van Dootingh is ingenomen met de resultaten: “Uit alles blijkt dat we het goed doen, dat is een enorme stimulans. Ik ben vooral blij met de hoge respons en de bereidheid van leden om zelf een steentje bij te dragen. Dat geeft aan dat er sprake is van een hoge betrokkenheid van leden. Maar we gaan natuurlijk ook heel goed kijken naar de commentaren van respondenten die minder tevreden zijn. Daar liggen misschien kansen om onze dienstverlening nog beter te maken”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.